Kundeservice

Vilkår og betingelser for Reebok

Disse Vilkår og betingelser består af følgende afsnit: 1. Indledning; 2. Købsbetingelserne for produkter; 3. Brug af platformen; og 4.  Vilkår og betingelser for digitalt indhold; og  5. Diverse, samt Vilkår og betingelser, sæt af vilkår og betingelser eller dokumenter, hvortil der er tilvejebragt adgang via link heri (samlet benævnt “Vilkår og betingelser”).

1. INDLEDNING


Hvis du afgiver en bestilling
på et af vores produkter via www.reebok.dk, eller noget andet website eller nogen anden app, hvor vi præsenterer disse Vilkår og betingelser (samlet kaldet “Platformen”), indgås der, efter bekræftelse på, at en sådan bestilling er accepteret, en salgsaftale mellem dig og adidas Danmark A/S under virksomhedsnummeret CVR 20754788, med hjemsted på Øster Allé 56, 2. sal 2100 København K Danmark, og med MOMS-nummer DK20754788, som er underlagt disse vilkår og betingelser og specifikt de Købsbetingelser for produkter, der er nævnt nedenfor. Reebok er et mærke tilhørende adidas-gruppen.

Hvis du downloader og installerer en app eller opretter en Reebok konto, har du ligeledes indgået en kontrakt med ovennævnte Reebok-enhed, som også vil være underkastet vilkår og betingelser og især betingelserne for brug af platformen (Afsnit 3) som beskrevet nedenfor. For så vidt der indgives personlige oplysninger til brug på platformen eller oprettelsen af Reebok kontoen er kvalificeret som betaling under gældende lov, er afsnit 4 (Købsbetingelser for digitalt indhold) også relevant.

adidas AG er moderselskabet i adidas-gruppen, som omfatter adskillige tilknyttede selskaber, herunder adidas Danmark A/S (i det følgende kaldt " Reebok/vi/os").

2. KØBSBETINGELSER FOR PRODUKTER

Læs venligst disse købsbetingelser grundigt, inden du bestiller produkter online via Platformen.

2.1 Hvornår gælder disse købsbetingelser?

Disse købsbetingelser gælder for samtlige tilbud og aftaler, der angår salg og levering af produkter fra os. Med andre ord erklærer du dig indforstået med disse købsbetingelser, når du (i) bestiller et produkt via Platformen eller (ii) et produkt på en hvilken som helst anden webside, der er direkte forbundet med Platformen eller (iii) når du accepterer et tilbud på et produkt fra Reebok . Der kan kun afviges fra disse købsbetingelser, hvis det er skriftligt accepteret af Reebok.

2.2 Produkter

Vi har forskellige produkttyper. Produkttyperne kan omfatte fysiske produkter, der er fuldt ud designet og udviklet af os (“Standardprodukter”) – og fysiske produkter, der, selvom de er designet af os, kan personliggøres af dig ved at tilføje dit eget indhold: Du kan f.eks. tilføje dit navn, vælge en spiller eller et nummer (“Personlige produkter”), samlet kaldet “Produkter”.

Bemærk venligst, at der i tilfælde af “Limited Edition”-produkter eller produkter med begrænset produktion kan gælde ekstra restriktioner som f.eks. en begrænsning af antallet af sådanne produkter pr. forbruger. Disse ekstra restriktioner vil blive meddelt via Platformen.

Alle produkter, der er vist på Platformen, er underlagt tilgængelighed. Det betyder, at selvom vi bestræber os på at sikre, at vores Platform afspejler tilgængelighed på lagerbeholdningen, kan det ske, at et produkt, som er vist på Platformen, ikke kan købes længere.

Mindre forskelle i farve og andre variationer af produkter er mulige som følge af forskellige billedoptagelser, skærmteknologier eller andre tekniske årsager. Reebok er ikke ansvarlig for disse variationer og afvigelser. Der kan ikke afledes nogen rettigheder fra slåfejl, produktbeskrivelser eller åbenbare fejl på Platformen.


2.3 Krav ved indgåelse af aftalen med Reebok

Du skal være 16 år eller ældre for at købe produkter via Platformen.

Du kan kun bestille via Platformen, hvis du er forbruger, ikke hvis du er forhandler.

Du garanterer, at de informationer, du oplyser os i ansøgningen eller ordren, er præcise og fuldstændige. 

2.4 Hvordan indgås en aftale med dig?

Følgende gælder for alle produkttyper. Samtlige informationer på Platformen er kun en invitation til at afgive tilbud. Informationerne er med andre ord ikke et tilbud eller en bindende aftale. Du accepterer, at din ordre er et tilbud om at købe de produkter, der er anført i din ordre.

Alle købsordrer, som du afgiver, er betinget af accept fra Reebok. Reebok har til enhver tid ret til at kontrollere en ordre på forhånd og/eller til at afvise en ordre uden at begrunde dette og uden erstatningspligt over for dig eller eventuelle tredjeparter. Hvis Reebok ikke bekræfter accept af din ordre inden ti arbejdsdage, skal den anses for afvist.

Vi kan vælge ikke at acceptere din ordre efter eget skøn. Eksempler på, hvornår vi eventuelt ikke kan acceptere din ordre er følgende:

 1. Hvis produktet (produkterne) er vist på Platformen, men ikke eller ikke længere er tilgængelige;
 2. Hvis vi ikke kan få godkendt din betaling;
 3. Hvis der gælder forsendelsesrestriktioner for et produkt;
 4. Hvis de(t) produkt(er), der er vist på Platformen, indeholder en (åbenlys) fejl, såsom forkert pris eller på anden måde er ukorrekt beskrevet vist;
 5. Hvis vi ikke kan behandle din bestilling af tekniske årsager;
 6. Hvis vi ved eller med rimelighed har mistanke om, at den pågældende bestilling er afgivet ved hjælp af eller inddragelse af nogen software, robot, søgerobot, spider eller nogen andre automatiserede midler eller nogen anden automatiseret enhed.

Såfremt vi ikke accepterer (en del af) din bestilling, har vi ret til at annullere (en del af) din bestilling uden at pådrage os erstatningsansvar over for dig eller en tredjepart. Efter annullering af ordren refunderer vi naturligvis det beløb, der er betalt til os under (den del af) ordren, som er blevet annulleret.

Vi forbeholder os retten til at annullere din bestilling efter oprettelsen af købsaftalen og dermed ophæve købsaftalen af de grunde, der er anført i dette afsnit 2.4 under punkt a til f ovenfor. Efter annullering af ordren refunderer vi naturligvis det beløb, der er betalt til os under (den del af) ordren, som er blevet annulleret.

Efter at du har afgivet din ordre, vil vi sende en e-mail med bekræftelse på ordren med dit ordrenummer og nærmere oplysninger om de produkter, du har bestilt hos os, og nærmere oplysninger om en eventuel kurertjeneste. Accept af din ordre og oprettelse af en købsaftale for produkterne mellem dig og os vil ikke ske, medmindre og før:

 1. du har modtaget en e-mail fra os, der bekræfter afsendelse af produkterne fra vores lager; eller
 2. du har modtaget en bekræftelse fra fragtfirmaet om, at produkterne er klar til afhentning, hvis denne valgmulighed er tilgængelig på Platformen og du har valgt at afhente produktet/produkterne fragtfirmaets kontor eller fragtfirmaet har oplagret produkterne på et afhentningssted; eller
 3. du har modtaget en besked fra os, hvori det bekræftes, at produkterne er klar til afhentning i den valgte Reebok -forretning, såfremt du har valgt at afhente de produkter, du har bestilt og betalt dem via Platformen, i en Reebok -forretning (Klik & Hent).

Bemærk, at Klik & Hent -funktionen, der er tilgængelig på platformen i dit land, muligvis ikke omfatter muligheden for, at du bestiller og betaler for produktet på Platformen (som beskrevet i pkt. 2.4. under iii), men giver dig mulighed for at reservere et Produkt på platformen og derefter købe og dermed betale for det lokalt i en Reebok -forretning. Denne Klik & Hent -reservering er kun mulig i udvalgte Reebok -forretninger, som er angivet under betalingsprocessen på Platformen. Hvis du køber det produkt, du har reserveret, indgår du en købsaftale med den lokale Reebok -forhandler, som du vælger. Det betyder, at du kun kan returnere de(t) produkt(er) til den samme forretning, hvor du købte produktet, hvilket er underlagt denne forretnings returpolitik. Derfor finder afsnittene 2.13, 2.14 og 2.15 nedenfor ikke anvendelse, fordi de kun gælder for returnering af produkter, som er købt via Platformen.
2.5 Ejendomsforbehold

Alle produkter vil forblive Reebok's ejendom, indtil du fuldt ud har betalt ethvert skyldigt beløb til os i henhold til enhver aftale, herunder betaling af omkostninger, selv for tidligere eller senere leverancer eller delleverancer. Du må ikke sælge, borthænde eller behæfte produkterne, før ejerskabet hertil fuldt er overgået til dig.


2.6 Vedligeholdelse af produkter

Vi henleder din opmærksomhed på de vaske- og vedligeholdelsesanvisninger, der er trykt på produktmærkaterne. Vi er ikke ansvarlige for skade som følge af ukorrekt håndtering af produkterne, herunder håndtering i strid med anvisningerne.


2.7 Annullering af ordrer

Til trods for din fortrydelsesret, er det under begrænsede omstændigheder muligt at annullere din ordre på standardprodukter. Se afsnittet Hjælp på Platformen for at få yderligere oplysninger.


2.8 Pris

De anførte priser er inklusive moms. Priserne er angivet i danske kroner (DKK). Reebok forbeholder sig ret til at foretage prisændringer forud for at du har afgivet din bestilling.

Reebok forbeholder sig når som helst ret til at ændre, begrænse eller afslutte ethvert særtilbud eller enhver rabat.

Vi kan opkræve forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne varierer for hvert produkt og hver leveringstype.  For yderligere oplysninger se pkt. 2.12 eller gå til ‘Levering’ i Hjælp -sektionen på Platformen. Alle leveringsomkostninger vil blive opkrævet separat, nærmere angivet og lagt til ordrens samlede beløb.

2.9 Betalingsmåder

Se venligst Hjælp-sektionen på Platformen for informationer om tilgængelig betalingsmåder.

Reebok forbeholder sig ret til at foretage en individuel kreditvurdering ved hver ordre i overensstemmelse med Reebok’s Erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Afhængigt af resultatet af denne vurdering forbeholder Reebok sig ret til at afvise visse betalingsmåder.


2.10 Fakturering

I de tilfælde, hvor vi vælger, eller i henhold til gældende lov skal vælge at udstede eller gøre en faktura tilgængelig, forbeholder vi os ret til at udstede eller gøre elektroniske fakturaer tilgængelige for dig, og du erklærer dig indforstået med denne form for fakturering.

2.11 Særlige aspekter ved tilpassede produkter 

Du kan tilføje dit eget indhold, hvis du ønsker at tilpasse dit produkt eller gøre det personligt. Du kan tilføje dit navn, vælge en spiller og et nummer eller være lige så kreativ, som du vil. Du skal dog sørge for, at dine tilpasninger er anstændige. Vi forbeholder os ret til at fjerne upassende sprog og anvendelse af varemærker. Husk også, at vores system ikke understøtter visse specialtegn.

Vi skal venligst bede dig om ikke at anvende, uploade, sende, kopiere eller på anden måde offentliggøre navne, ord eller sætninger, der falder ind under én af nedenstående kategorier:

 1. Består af eller indeholder navnet på et produkt, en service, et selskab, en organisation eller en event, der tilhører en anden;
 2. Består af eller indeholder en berømt (levende eller død) persons navn eller kaldenavn;
 3. Krænker eller kan krænke tredjeparters varemærker eller øvrige intellektuelle ejendomsrettigheder;
 4. Er truende, ansporer til vold, er bagtaleriske, obskøne, diskriminerende, provokerende, seksuelt eksplicitte eller på anden måde retsstridige; og/eller
 5. Er i andre henseender uacceptable for Reebok efter vores eget skøn.

Reebok forbeholder sig ret til at afvise tilpasninger, navne, ord eller sætninger (eller kombinationer heraf), der falder ind under én af ovenstående kategorier. Dette vil medføre, at ordren annulleres. Reebok har endvidere ret til at kræve en godtgørelse, der svarer til værdien af de bestilte produkter.

Bemærk, at du ved afgivelsen af din ordre på tilpassede produkter:

 1. Erklærer eller garanterer, at alle navne, ord eller sætninger, som du anvender, uploader, indsender, kopierer eller på anden måde offentliggør i forbindelse med dit tilpassede produkt, ikke falder ind under én af ovenstående kategorier;
 2. Holder Reebok og dets tilknyttede selskaber skadesløse og holde Reebok og dets tilknyttede selskaber skadesløse for alle omkostninger, udgifter, skade, ethvert tab og erstatningsansvar, der påhviler eller afholdes af Reebok eller dets tilknyttede selskaber som følge af anvendelse af alle navne, ord eller sætninger, der er anvendt, uploadet, sendt, kopieret eller på anden måde offentliggjort af dig (herunder anvendelse på dit tilpassede produkt);
 3. Tildele Reebok's og dets tilknyttede selskaber en ikke-eksklusiv, uigenkaldelig, afgiftsfri, verdensomspændende ret, der fuldt ud kan meddeles i underlicens, til at anvende, fremstille, videregive og ændre navne, ord eller sætninger, der er indsendt af dig til formålet med at opfylde din ordre; og/eller
 4. Såfremt ordren involverer tilpassede produkter, vil du ikke have en fortrydelsesfrist, fortrydelsesret eller ret til at hæve købet (afsnit 6:230p under f, stk. 1 i de hollandske civilretlige bestemmelser).


2.12 Levering

Vi leverer til den adresse, som du har angivet i Danmark. Vi kan kun levere til en hjemme- eller kontoradresse eller et fragtfirmas afhentningssted, eller hvis du har valgt at afhente produkterne i en Reebok-forretning, til adressen på den relevante Reebok-forretning. Reebok vil over for dig bekræfte dette ved at sende en e-mail, når du bliver informeret om, at produkterne er klar til afhentning. Hvis forsøget på at levere produkterne er mislykkedes, accepterer du, at det fragtfirma, vi bruger til at levere produkterne, også kan levere produkterne til en nabos adresse/en adresse i nærheden af din bopæl eller til et afhentningssted, hvorefter Reebok anses for at have opfyldt sin forpligtelse til at levere produkterne. Kureren giver dig besked om levering til naboens adresse/adressen i nærhed af din bopæl eller afhentningsstedet.

Leveringer vil ske på hverdage, der ikke er helligdage i dit land eller inden for det område, hvor vores lager er beliggende. Du skal derfor tage højde for enhver national eller lokal helligdag i bopælslandet og i byen Rieste, Tyskland og i Det Forenede Kongerige. Levering sker på hverdage, som ikke er en helligdag i dit land. Bemærk, at offentlige helligdage varierer fra land til land og fra år til år.

For detaljerede oplysninger om leveringsfrister bedes du venligst kontrollere specifikationerne for de forskellige leveringstyper i afsnittet om Levering i Hjælp-afsnittet på vores Platform.  Leveringsfristerne er vejledende og derfor kan de ikke anses som præcise leveringsfrister. Det faktum, at en leveringsfrist er overskredet, giver dig ikke ret til godtgørelse. Til trods for dette påtager Reebok sig, hvis det usandsynlige skulle hænde at en ekspreslevering er forsinket, efter forgodtbefindende at godtgøre dig de fulde omkostninger for ekspresleveringen. Bemærk, at der er andre leveringsfrister for tilpassede produkter. Dette betyder, at det vil tage længere at levere din komplette ordre for standardprodukter og tilpassede produkter. Tilpassede produkter kan imidlertid vil blive leveret adskilt fra samtlige andre produkter, du måtte have bestilt.

Reebok har inden for rimelighedens grænser ret til at foretage en opdeling af leveringer, således at du modtager de bestilte produkter hurtigst muligt. Der er ingen ekstra omkostninger forbundet med opdelte leverancer. Hvis du anmoder Reebok om at levere ordren i delleverancer, kan Reebok imidlertid pålægge dig ekstra leveringsomkostninger. Hver delordre vil udgøre en separat købsaftale. Hvis Reebok leverer en del for sent, eller hvis en delordre er forkert, giver det dig ikke ret til at annullere den anden delordre.

Hvis det usandsynlige skulle ske, at vi, efter at have indgået købsaftalen, ikke kan, kunne eller ikke længere kan levere (en del af) din ordre og ikke er ansvarlig for denne situation, har vi ret til at opsige købsaftalen. Vi vil naturligvis straks underrette dig herom og refundere enhver foretaget betaling.

2.13 Returneringer og fortrydelsespolitik

For praktiske informationer om og anvisninger på returnering af standardprodukter, se afsnittet “Returneringer” i Hjælp-afsnittet på Platformen.

Hvis du har ret til at fortryde indgåelsen af en købsaftale med os (og dermed returnerer dit (dine) standardprodukt(er)) i overensstemmelse med afsnit 2.14 eller 2.15, gælder følgende betingelser.

Meddelelse om fortrydelse og returnering af produkter

For at udøve din fortrydelsesret, skal du informere os (adidas Danmark A/S, c/o Reebok Customer Service, Withdrawal Department, Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holland) ved at udfylde en tydelig deklaration (fx et brev sendt med posten, en fax eller en e-mail), der angiver din beslutning om at fortryde købsaftalen. Du kan benytte det eksempel på en fortrydelsesformular, der er vedlagt som Bilag 1 til vilkår og betingelser, men det er dog ikke obligatorisk. Du kan også fortryde købsaftalen ved at udfylde den udførlige fortrydelsesformular på vores Platform på https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=DK&brand=adidas&language=da. Benytter du dig af denne mulighed, vil annulleringen af din ordre straks blive bekræftet via e-mail.

For at overholde de frister for annullering, der er anført i afsnit 2.14 og 2.15, skal du gøre os opmærksomme på, at du udøver din fortrydelsesret, inden perioden udløber.

Standardproduktet skal returneres (ved at følge instruktionerne på Platformen) til vores lager.

Den letteste og vores foretrukne måde at returnere dine produkter på er at følge trinnene i afsnittet “Returnering” i Hjælp-sektionen på Platformen, fordi på denne måde returneres produkterne og vi bliver samtidig informeret om, at du ønsker at opsige købsaftalen. 

Hvis du returnerer dine produkter ved at følge ovenstående instruktioner, skal vi afholde omkostningerne i forbindelse med returnering af produkterne. I nogle tilfælde kan du bede fragtfirmaet om at afhente pakken for returnering, men dette kan medføre yderligere omkostninger for dig, som fragtfirmaet opkræver. Du kan finde de nuværende ekstra omkostninger i afsnittet “Returnering” i Hjælp-sektionen på Platformen. Returforsendelser, som ikke er i overensstemmelse med de ovenfor anførte instruktioner, er for din egen risiko og regning.

Vi vil sende dig en e-mail, når vi har modtaget og behandlet de(t) returnerede produkt(er).

Bemærk venligst, at specielle retningslinjer gælder for tilpassede produkter, da disse er specielt designet til dig. Det betyder, at (uden af dette påvirker dine lovbestemte rettigheder) vi ikke kan acceptere returnering af disse produkter under den frivillige returgaranti, medmindre disse har fabrikationsfejl. 

2.14 Lovmæssig fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde et køb inden for fjorten (14) dage uden angivelse nogen grund.

Fortrydelsesperioden er fjorten (14) dage fra den dag, du eller tredjepart angivet af dig, der ikke er fragtfirmaet, har modtaget produkterne, eller i tilfælde af at din ordre omfattede flere produkter, som leveres separat, levering af de(t) sidste produkt(er), som udgør din bestilling (“Fortrydelsesperiode”).

For at overholde fristen for fortrydelsesperioden, skal du informere os om, at du udøver din fortrydelsesret inden fortrydelsesperioden udløber.

Du skal returnere eller aflevere produkterne umiddelbart herefter, men under ingen omstændigheder senere en fjorten (14) dage regnet fra den dato, hvor du informerede os om at du ønsker at træde tilbage fra købsaftalen i overensstemmelse med Retur- og fortrydelsespolitikken i afsnit 2.13, samt i passende emballage. Fristen anses for at være overholdt, hvis du har sendt produkterne inden fristen udløber.

Hvis du fortryder en købsaftale i fortrydelsesperioden i overensstemmelse med vores returpolitik (afsnit 2.13) og nærværende afsnit 2.14, vil vi refundere alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (på den betingelse, at de(t) returnerede standardprodukt(er) udgør hele ordren og med undtagelse af omkostninger i forbindelse med det faktum, at du har valgt en anden leveringsmetode, der afviger fra den billigst mulige standardlevering tilbudt af os, såfremt tilgængelig) senest inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse af denne aftale. Tilbagebetalingen sker på samme måde, som du selv har benyttet til den oprindelige transaktion medmindre vi aftaler en anden måde med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget de returnerede produkter eller indtil du beviseligt har returneret produkterne, hvad end der kommer først.

Du vil udelukkende blive pålagt at betale for værdiforringelse af produkterne, såfremt denne værdiforringelse anses som at være en følge af ukorrekt behandling/håndtering af produkterne fra din side under vurdering af produkternes anvendelse, karakteristik og funktionalitet.

Undtagelser fra din fortrydelsesret

Du kan ikke udøve din fortrydelsesret, hverken i henhold til afsnit 2.14 eller afsnit 2.15, ved aftaler om:

levering af produkter, der er fremstillet efter dine egne specifikationer eller tydeligvis er skræddersyet til dine individuelle behov (tilpassede produkter); og/eller

levering af produkter, der ikke er egnet til returnering grundet sundheds- eller hygiejnemæssige grunde eller hvor en forsegling er fjernet efter levering.

2.15 Frivillig returgaranti udover din lovmæssige fortrydelsesret

Udover og uden indskrænkelse af din fortrydelsesret i henhold til afsnit 2.14 (og alle andre gældende lovbestemte rettigheder), giver vi dig en ekstra frivillig returgaranti. Dette giver dig ret til at hæve købsaftalen, uden angivelse af grund, i yderligere 16 dage efter fortrydelsesperiodens udløb, således at returperioden er på i alt 30 dage (“Frivillig returperiode”), som en kontraktmæssig fortrydelsesret for et standardprodukt.

Bemærk venligst, at den frivillige returperiode ikke gælder for standardprodukter, der anses for at være “Hype”-produkter. “Hype”-produkter omfatter, men er ikke begrænset til Yeezy. Ved bestilling af disse “Hype”-produkter meddeler vi, at der gælder en fortrydelsesfrist på 14 dage.

Vi tilbyder denne frivillige returgaranti i den frivillige returperiode, som er underlagt vores Retur- og fortrydelsespolitik (afsnit 2.13) og følgende betingelser.

Standardproduktet/-produkterne må ikke have være brugt eller blevet ud over normal inspektion og skal returneres i originalemballagen. Returnering af tøj kan kun accepteres, hvis den originale etiket ikke er blevet fjernet (ingenting af ovennævnte påvirker dine lovbestemte rettigheder, især dine garantirettigheder og din fortrydelsesret i henhold til afsnit 2.14).

Vi skal have modtaget de(t) standardprodukt(er), du returnerer, inden udløb af den frivillige returperiode.

Vi forbeholder os ret til at afvise returneringen og giver ingen kompensation under denne frivillige returgaranti for returnerede standardprodukter, som ikke opfylder disse betingelser.

Hvis du fortryder en købsaftale i den frivillige returperiode i overensstemmelse med vores returpolitik (afsnit 2.13) og nærværende afsnit 2.15, vil vi refundere alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (på den betingelse, at de(t) returnerede standardprodukt(er) udgør hele ordren og med undtagelse af omkostninger i forbindelse med det faktum, at du har valgt en anden leveringsmetode, der afviger fra den billigst mulige standardlevering tilbudt af os, såfremt tilgængelig) inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor vi har modtaget standardproduktet/standardprodukterne. Tilbagebetalingen sker på samme måde, som du selv har benyttet til den oprindelige transaktion medmindre vi aftaler en anden måde med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.


2.16 Returnering af tilpassede produkter

Som forklaret i afsnit 2.13, kan vi, idet tilpassede produkter er lavet specielt til dig, ikke acceptere returnering af tilpassede produkter, undtagen i tilfælde af fremstillingsfejl. Hvis dit/dine tilpassede produkter er defekt(e), bedes du venligst kontakte os via de muligheder, der er tilgængelige i Hjælp-sektionen på Platformen, eller ved at bruge kontaktoplysningerne i afsnittet Diverse, for returneringsanvisninger.

2.17 Ombytningspolitik

Det er eventuelt muligt at bytte dit Produkt (“Originalt Produkt”) til et andet Produkt (“Nyt Produkt”) på visse betingelser og helt efter vores skøn. Bytte er altid afhængigt af lagerbeholdningen. Det originale produkt skal returneres i overensstemmelse med vores returpolitik, der er beskrevet under pkt. 2.13-2.15. Hvis du ikke returnerer det originale produkt i overensstemmelse med vores returpolitik, kan det hænde, at vi ikke refunderer (hele) beløbet eller fakturerer dig for det nye produkt. Prisen på det nye produkt vil være den samme som prisen på det originale produkt, selv hvis prisen og/eller relevante skatter og afgifter er ændret. Bestillingen af det nye produkt er underlagt de samme betingelser og vilkår for returneringer (se pkt. 2.13-2.15) og kontraktindgåelse som bestillingen på dit originale produkt (se pkt. 2.4), så at bestillingen af det nye produkt - mutatis mutandis - vil blive behandlet som en bestilling, der er afgivet på vores Platform. Venligst se vores OSS for mere information om bytte af en bestilling.

2.18 Beskadigede eller defekte produkter

Kvalitet er altafgørende for Reebok. Vi tester grundigt samtlige vores produkter under realtidsforhold for at sikre, at de fuldt ud er i stand til at modstå de anvendelser, som de er designet til. Det er meget sjældent, at vores produkter er beskadigede eller defekte. Reebok er juridisk forpligtet til at sørge for, at vores produkter overholder købsaftalen.

Returnerede produkter undersøges af Reebok kvalitetssikringsafdeling og vil blive godtgjort, såfremt de ikke lever op til købsaftalen, herunder hvis skaden er en følge af en fremstillingsfejl eller afvigelse i fremstillingsspecifikationerne. Du har ret til at få skaden eller defekten udbedret. Vi forpligter os til fuldt ud at refundere omkostningerne i forbindelse med ethvert defekt produkt.

Hvis problemet skyldes andre årsager end materialekvaliteten eller samlingsprocessen, returneres det originale produkt til dig. Vi refunderer ikke produkter, der er:

 • Indhentet fra en anden kilde end Platformen;
 • Beskadiget som følge af fejlanvendelse eller forsømmelighed (fx eksponering for kemikalier, kaustiske stoffer, åben ild, høj varme, en skarp genstand mv.);
 • Beskadiget som følge af fejlanvendelse eller andre aktiviteter end det tilsigtede formål (fx anvendelse af løbesko som banesko eller vandrestøvler som arbejdsstøvler mv.); og/eller
 • Beskadiget som følge af normalt slid eller har overskredet den tilsigtede levetid.

Vores kundeservice står klar til at hjælpe dig. Tøv ikke med at kontakte os med dine spørgsmål og kommentarer.  Kontakt os via de muligheder, der er tilgængelige i Hjælp-sektionen på Platformen, eller ved at bruge kontaktoplysningerne i afsnittet nedenfor under Diverse.

3. BRUG AF PLATFORMEN

 

3.1 Indledning 

 

Disse betingelser for brug gælder for din adgang til og brug af Platformen, herunder softwaren i Platformen (“Software”).

  

Din adgang til og brug af Platformen og de informationer, materialer, produkter og tjenester, der er tilgængelige via Platformen, er underlagt disse betingelser for brug, uanset om du har en konto, der er relateret til dit navn og/eller kontaktoplysninger via Platformen (“Konto”).  

 

Læs venligst disse betingelser for brug grundig, før du bruger Platformen. Hvis du vælger at fortsætte med at bruge eller få adgang til Platformen efter at have læst disse betingelser for brug, anerkender du, at Reebok har leveret en har værdifuld modydelse ved at tilbyde Platformen gratis, og til gengæld erklærer du dig indforstået med disse betingelser for brug.  

 

Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse betingelser for brug, bedes du ikke at søge adgang til eller bruge Platformen.  

For så vidt der indgives personlige oplysninger til brug på platformen, der er kvalificeret som betaling under gældende lov, er Afsnit 4 (Betingelser for digitalt indhold) også relevant. 

3.2 Ændringer til disse vilkår og betingelser 

 

Vi kan ændre disse betingelser for brug når som helst, hvis vi tror, at det kan blive nødvendigt (af sikkerhedsmæssige, juridiske eller lovgivningsmæssige grunde). Vi vil underrette dig om sådanne ændringer i forvejen og så tidligt som muligt inden for rimelighedens grænser (og vi kan gøre det ved at underrette dig om ændringerne enten når du logger på Platformen eller ved at sende dig en meddelelse ved at bruge de kontaktoplysninger, du har oplyst og/eller på nogen anden måde som vi mener er hensigtsmæssig).  

 

I visse tilfælde vil det være nødvendigt, at du downloader den nyeste version af Platformen og/eller accepterer en ny version af disse betingelser for brug, før du fortsætter med at bruge Platformen. Hvis du vælger fortsat at bruge Platformen, accepterer du alle nye eller ændrede betingelser og/eller opdateringer. 

 

3.3 Copyright og ejerskab 

 

Hele indholdet, der figurerer eller vises på Platformen, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, fotografier, billeder, film, lyd og illustrationer beskyttet af love om intellektuel ejendom i modsætning til brugergenereret indhold (sammen  kaldet "Indhold"), ejes af Reebok, deres licensgivere, forhandlere, repræsentanter, og/eller indholdsudbydere.  

 

Du må ikke bruge Platformen eller noget indhold til andre formål end de påtænkte formål. Bortset fra, hvad der ellers måtte være angivet i Platformen, har du tilladelse til at se, afspille, udskrive og hente dokumenter, lyd- og videofiler i Platformen kun til personlige, orienterende og ikke-kommercielle formål.  

 

Du må ikke ændre noget materiale, og du må ikke kopiere, distribuere, videregive, vise, foretage, gengive, offentliggøre, give licens til, frembringe afledt arbejde ud fra, overføre eller sælge nogen information eller noget arbejde i Platformen.  

 

Undtagen som tilladt ifølge gældende lov om ophavsret, er du selv ansvarlig for at indhente tilladelse før genbrug af ophavsretligt beskyttet materiale, som er tilgængeligt i Platformen. For så vidt angår disse betingelser for brug er anvendelsen af sådant materiale i en anden mobil applikation, et andet website eller i en online-tjeneste forbudt.  

 

Du er ansvarlig for at overholde alle love, der gælder for dig og din brug af Platformen. Platformen, indhold i Platformen og alle relaterede rettigheder forbliver Reebok’s eller dennes licensgiveres eksklusive ejendom, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Du må ikke fjerne anmærkninger om copyright, varemærke eller andre ejerskabsmeddelelser fra materiale, der er fundet i Platformen. 

 

3.4 Varemærker 

 

Samtlige Reebok’s, varemærker, servicemærker og handelsnavne, som er brugt som en del af eller i forbindelse med Platformen (samlet benævnt "Mærker"), er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende adidas-gruppen eller dens tilknyttede selskaber, partnere, forhandlere eller licensgivere. Du må ikke anvende, kopiere, gengive, offentliggøre, uploade, poste, videresende, distribuere eller ændre noget Reebok-mærke på nogen måde, herunder ved annoncering eller offentliggørelse i forbindelse med distribution af materialer på Platformen, uden forudgående, skriftligt samtykke fra Reebok. Anvendelsen af Reebok-mærker i en hvilken som helst anden mobil applikation, på et hvilket som helst andet website eller en hvilken som helst online-tjeneste er forbudt. Reebok forbyder anvendelsen af  Reebok-mærker som et "hot" link på eller til en hvilken som helst anden mobil applikation, hvilket som helst website eller en hvilken som helst online-tjeneste, medmindre oprettelsen af et sådant link er godkendt i forvejen. 

 

3.5 Software 

 

Reebok leverer softwaren til dig i henhold til følgende vilkår og betingelser: Reebok giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset licens til at bruge softwaren kun i forbindelse med brug af Platformen. Undtagen som udtrykkeligt angivet i disse betingelser for brug, må du ikke, hverken helt eller delvis: (a) kopiere softwaren, (b) distribuere kopier af softwaren, hverken helt eller delvis, til nogen tredjepart; (c) ændre, tilpasse, oversætte, dekompilere, foretage reverse engineering, lave ændringer, dekompilere, adskille eller skabe afledte produkter baseret på softwaren, medmindre andet er tilladt i henhold til loven; (d) bruge, udleje, udlåne, give i underlicens, lease, distribuere eller forsøge at give tredjeparter andre rettigheder til softwaren; eller (e) bruge softwaren til at fungere som et servicebureau eller applikationsserviceudbyder, eller give nogen tredjepart adgang til software. En del af softwaren kan være leveret af og/eller ejes af tredjeparter.  

 

Du må ikke bruge nogen software, robot, spider, søgerobot, page scraper eller nogen andre automatiserede midler eller nogen anden automatiseret enhed til at a) få adgang til, kopiere, påvirke eller kontrollere nogen dele af Platformen eller dens indhold eller omgå strukturen eller præsentationen af Platformen eller dens indhold eller til at (b) indgribe i Platformens drift eller nogen transaktion, som finder sted i Platformen eller til at indgribe i eller påvirke nogen personers brug af Platformen eller til at hjælpe nogen tredjemænd med at købe produkter via Platformen. 

 

Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til nogen del eller funktion af Platformen eller noget system, der har oprettet forbindelse til Platformen gennem hacking, password mining eller andre ulovlige eller uautoriserede midler. 

 

Visse materialer fra tredjeparter, som leveres af Reebok til brug af softwaren er underlagt open-source softwarelicensaftaler, der leveres med materiale fra sådanne tredjeparter. Reebok gør ikke krav på ejerskab af sådan open-source software, og denne software leveres udelukkende i overensstemmelse med de licensaftaler, der ledsager den pågældende software. Derfor gælder de ovennævnte begrænsninger vedrørende omfanget af anvendelse, ejerskab, modificering og andre bestemmelser vedrørende softwaren muligvis ikke for sådan open-source software.  

 

3.6 Informationens korrekthed 

 

Vi forsøger at sikre, at informationen på Platformen er fuldstændig, korrekt og aktuel. Til trods for vores bestræbelser kan det ikke altid være tilfældet. Bemærk venligt, at vi ikke er forpligtet til at opretholde eller opdatere sådanne informationer. Du bør ikke sætte din lid til sådanne informationer og enhver brug af sådanne informationer sker på eget ansvar. 

 

3.7 Mindreårige 
 

Du skal være 16 år eller ældre for at få adgang til eller bruge Platformen.  

 

3.8 Dine oplysninger 

 

Når du giver os eller andre brugere af Platformen oplysninger om dig selv, herunder når du opretter en konto, erklærer du dig indforstået med at: (a) give præcise og aktuelle oplysninger, og ikke give oplysninger, som forsøger at præsentere en anden person; og (b) opretholde og omgående opdatere sådanne oplysninger for at sikre, at de er korrekte og aktuelle. Hvis du giver nogen oplysninger om dig, som er usande eller ukorrekte, eller hvis vi har rimelig grund til at formode, at dine oplysninger er usande eller ukorrekte, forbeholder vi os ret til at suspendere eller opsige enhver konto, du opretter, nægte at levere tjenester på Platformen, og/eller afvise nogen som helst eller al nuværende eller fremtidig brug af Platformen eller nogen del heraf. 

 

3.9 Brugergenereret indhold 

 

Du forstår, at alle oplysninger, data eller andet materiale, som du eller andre brugere af Platformen uploader, poster, videresender, offentliggør, viser eller på anden måde gør tilgængelig via Platformen, herunder oplysninger du indgiver under oprettelsen af en konto, og oplysninger, du deler med eller gør tilgængelig for andre brugere af Platformen ("Brugergenereret indhold"), er dit eneansvar eller det eneansvar, der påhviler den person, som sådant brugergenereret indhold stammer fra. Det betyder, at det er dig, og ikke os, der er ansvarlig for alt brugergenereret indhold, du uploader, poster, videresender, offentliggør, viser eller på anden måde gør tilgængelig via Platformen.  

 

Vi kontrollerer ikke det brugergenererede indhold og afgiver således ingen garanti for korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af noget som helst brugergeneret indhold. Desuden er det brugergenererede indhold kun til informationsformål og er ikke tænkt som en erstatning for professionel medicinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Du forstår, at du, når du bruger Platformen, kan blive udsat for brugergeneret indhold, som er frastødende, uanstændigt eller forkasteligt.  

 

Vi er ikke ansvarlige for noget som helst brugergenereret indhold, og vil ikke være erstatningspligtige for noget tab eller nogen skade, som skyldes noget som helst brugergenereret indhold eller din brug eller tillid til sådant indhold. 

 

Ved at uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre brugergenereret indhold tilgængeligt via Platformen, accepterer du at: 

 

 • du ejer alle rettigheder til sådant brugergenereret indhold; 

 

 • har givet afkald på alle “ideelle rettigheder”, du måtte have i sådant brugergenereret indhold, herunder, men ikke begrænset til retten til at blive identificeret som forfatter af sådant indhold; 

 

 • du har ret til at tillade, at vi bruger sådant brugergenereret indhold i henhold til disse betingelser for brug;  

 

 • brugergenereret indhold, som du poster, er korrekt, krænker ikke disse betingelser for brug, vil ikke medføre en overtrædelse eller krænkelse af nogen betingelser i nogen kontrakt eller aftale, du er bundet eller vil blive bundet af i fremtiden, overtræder og vil ikke overtræde nogen gældende lov, samt vil ikke forvolde skade til nogen person eller entitet, og 

 

 • mindst fyldt 16 år. 

 

3.10 Din licens til Reebok for brugergenereret indhold 

 

Ved at uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gør brugergenereret indhold tilgængeligt, giver du os en global, vedvarende, ikke-eksklusiv royaltyfri licens (med ret til underlicens) til at bruge, gengive, vise, fremføre, bearbejde, tilpasse, offentliggøre eller distribuere sådant brugergenereret indhold helt eller delvist på en hvilken som helst måde, teknologi (som er kendt på nuværende tidspunkt eller udviklet senere) eller et hvilket som helst medie som en del af eller i forbindelse med Platformen.  

 

Vi kan ændre eller tilpasse brugergenereret indhold, herunder for at videresende, vise eller distribuere det via netværk og for at opfylde kravene til netværk, tjenester eller andre medier. Vi eller andre kan, efter eget skøn, referere til dit navn eller en anden identifikator, som du oplyste, da du postede brugergenereret indhold. Du lover, at vores offentliggørelse og brug af brugergenereret indhold ikke vil krænke nogen tredjeparters rettigheder. 

 

3.11 Reebok’s skøn til at bruge brugergenereret indhold 

 

Alt brugergenereret indhold, som du uploader, poster, videresender, offentliggør, viser eller på anden måde gør tilgængelig via Platformen, kan bruges af Reebok i overensstemmelse med vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Reebok forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at ændre, komprimere, slette eller nægte at poste noget brugergenereret indhold på Platformen. Reebok garanterer ikke, at du kan redigere eller slette noget brugergenereret indhold, som du har gjort tilgængeligt i forbindelse med Platformen. Vi er ikke forpligtet til at behandle brugergenereret indhold, som du gør tilgængeligt via Platformen, fortroligt.  

 

3.12 Din adfærd 

 

Du accepterer at overholde alle love, regler og bestemmelser, der finder anvendelse på din adgang til og brug af Platformen. Derudover accepterer du ikke at: 

 

 • uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre brugergenereret indhold, som du ved er falsk, ukorrekt eller vildledende, tilgængeligt via Platformen; 

 

 • uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre brugergenereret indhold, som er i strid med nogen lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse (herunder, men ikke begrænset til, nogen lov, vedtægt, forordning eller bestemmelse, der regulerer eksportkontrol, forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence, anti-diskrimination eller falsk reklame), tilgængeligt via Platformen;  

 

 • uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre noget brugergenereret indhold, som er eller med rimelighed kan anses for at være skadeligt, truende, fornærmende, chikanerende, skadevoldende, injurierende, vulgært, obskønt, ærekrænkende, krænkende for privatlivets fred, hadefuldt, eller racistisk, etnisk eller på anden måde stødende, eller som på nogen måde er skadeligt for mindreårige, tilgængeligt via Platformen. 

 

 • forfalske headere eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af noget brugergenereret indhold, der er videresendt via Platformen; 

 

 • uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre noget brugergenereret indhold, som du ikke har ret til at gøre tilgængeligt i henhold til kontraktmæssige eller tillidsforhold (som fx insiderviden eller eneretsinformation og fortrolig information, der er erhvervet eller givet som et led i et ansættelsesforhold eller i hemmelighedsaftaler), tilgængeligt via Platformen; 

 

 • uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre noget brugergenereret indhold, der krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder, ret til reklame eller nogen parts anden rettighed, tilgængeligt via Platformen; 

 

 • uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre nogen uopfordret eller uautoriseret reklame, salgsmaterialer, "junk mail", "spam", "kædebreve", "pyramidespil" eller nogen anden form for anmodninger tilgængeligt via Platformen; 

 

 • uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre brugergenereret indhold, der er lagt ud af en anden bruger af Platformen (eller en afbildning eller et billede af sådant brugergenereret indhold) på nogen anden hjemmeside, mobil applikation eller online-tjeneste uden den pågældende brugers forudgående tilladelse, tilgængeligt. 

 

 • uploade, poste, videresende, offentliggøre, vise eller på anden måde gøre noget materiale, der indeholder vira eller nogen andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet med henblik på at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af nogen computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr, tilgængeligt via Platformen; 

 

 • foretage nogen handlinger, der griber forstyrrende ind i Platformen, kompromitterer Platformens sikkerhed eller på anden måde er skadelig for Platformen eller nogen materialer eller informationer, der er tilgængelige via Platformen; 

 

 • gøre forsøg på at opnå uautoriseret adgang til nogen del eller funktion i Platformen, til nogen andre systemer eller netværk, der opretter forbindelse til Platformen, til nogen af vores eller vores tjenesteudbyderes servere, eller til nogen af de tjenester, der tilbydes på eller via Platformen, herunder, men ikke begrænset til, via hacking, password “mining” eller andre ulovlige eller uautoriserede midler; 

 

 • undersøge, scanne eller teste sårbarheden af Platformen eller sårbarheden af noget netværk, der har oprettet forbindelse til Platformen eller omgå autentificeringsforanstaltningerne på Platformen eller i noget netværk, som har oprettet forbindelse til Platformen; 

 

 • i overensstemmelse med afsnit 3.5, brug af nogen automatiske midler til indsamling af oplysninger eller indhold fra Platformen eller på anden måde få adgang til Platformen, herunder, men ikke begrænset til, brug af tekniske værktøjer, der er kendt som robotter, spidere eller scrapere, uden vores forudgående tilladelse; 

 

 • høste eller på anden måde indsamle og lagre information om andre brugere af Platformen, herunder e-mailadresser; 

 

 • installere nogen software, fil eller kode, som brugeren af en computer eller enhed ikke har tilladt, eller som forudsætter kontrol over alle dele eller nogen del af den proces, der udføres af en computer eller enhed uden tilladelse fra brugeren af computeren eller enheden; eller 

 

 • forstyrre eller afbryde driften af Platformen eller servernetværk, som har oprettet forbindelse til Platformen, eller ikke rette sig efter nogen krav, procedurer, politikker eller bestemmelser for netværk, som har oprettet forbindelse til Platformen. 

 

3.13 Links til hjemmesider og online-tjenester, som ejes eller kontrolleres af tredjeparter og bidrag fra tredjeparter 

 

For din bekvemmelighed kan Platformen indeholde links til hjemmesider eller fra tid til anden omdirigere dig til hjemmesider og/eller online-tjenester, der ejes og kontrolleres af tredjepart. På din anmodning kan Platformen også oprette forbindelse til sociale netværk, som ikke ejes eller kontrolleres af os. 

  

Disse hjemmesider og online-tjenester ikke er under vores kontrol, og du erklærer dig indforstået med, at vi ikke er ansvarlige eller erstatningspligtige for korrektheden, indsamling, brug eller videregivelse af information; overholdelse af ophavsret, legalitet, ærbarhed eller noget andet aspekt af sådanne hjemmesider og online-tjenester, herunder deres drift eller det indhold, der vises på eller via dem. Medtagelsen af et sådant link på Platformen implicerer ikke, at vi støtter sådanne hjemmesider eller online-tjenester, det indhold, som er vist på eller via hjemmesiden eller online-tjenesten, eller nogen sammenslutning med operatører, og du erklærer dig indforstået med ikke at holde os ansvarlige for nogen skade, der måtte opstå på baggrund af din adgang til eller brug af nogen linkede hjemmesider eller online-tjenester. 

 

3.14 Registrering og adgangskoder 

 

Du må eller skal registrere dig eller få et login-ID og en adgangskode, før du kan få adgang til visse sider på Platformen. Du anerkender og erklærer dig indforstået med at du er ansvarlig for at hemmeligholde dit login-ID og din adgangskode, og for enhver brug af dit login-ID, din adgangskode og/eller konto, uanset denne brug er autoriseret af dig eller ej. Du erklærer dig indforstået med øjeblikkeligt at underrette os om enhver uautoriseret brug af dit login-ID, din adgangskode eller konto eller noget som helst andet brud af sikkerheden i forbindelse med adgang til Platformen via din konto. Du anerkender, at du kan drages til ansvar for noget tab eller nogen skade forvoldt af os eller nogen anden person eller entitet, der skyldes, at andre bruger dit login-ID, din adgangskode eller konto, fordi du har undladt at træffe rimelige foranstaltninger for at holde dine kontooplysninger sikre og fortrolige. 

 

3.15 Drift af Platformen og opsigelse af denne aftale 

 

Vi forbeholder os ret til når som helst, at gøre et af følgende, efter eget skøn og med eller uden varsel: (i) ændre, udsætte eller afslutte driften af eller din adgang til Platformen, eller nogen del af Platformen, eller aftalen mellem dig og os i henhold til disse betingelser for brug, af hvilken som helst grund, herunder, men ikke begrænset til, din krænkelse af disse betingelser for brug; (ii) modificere eller ændre Platformen, eller nogen del af Platformen; (iii) afbryde den normale drift af Platformen eller nogen del af Platformen, som viser sig at være nødvendigt for at udføre rutinemæssig og ikke-rutinemæssig vedligeholdelse, afhjælpe fejl eller for at foretage andre ændringer i Platformen, som kræves for blandt andet at foretage ændringer i de tekniske forhold eller funktioner, ændringer i antallet af brugere eller forbedringer i tjenesten

 
Ved annullering af aftalen i henhold til disse betingelser for brug af nogen som helst grund: 

 • vil alle rettigheder, du har fået tildelt i henhold til disse betingelser for brug, blive bragt til ophør; 
 • du skal øjeblikkeligt indstille alle aktiviteter, der er autoriseret af disse betingelser for brug, herunder din brug af Platformen; 
 • du skal omgående slette eller fjerne Platformen fra din(e) enhed(er) og øjeblikkeligt, helt eller delvist, destruere alle kopier af Platformen, som på dette tidspunkt er i din besiddelse, varetægt eller kontrol, og efter anmodning fra os bekræfte over for os (eller vores kandidat), at du har gjort det. 

 

Du kan annullere denne aftale til enhver tid uden varsel og af nogen som helst grund ved at afinstallere Appen. Afinstallationsprocedurer kan variere afhængigt af din enhed. Brug venligst den “application manager”, som er leveret med din enhed, for afinstallere Appen, eller se enhedens betjeningsvejledning for nærmere oplysninger. 

 

Afsnittene “Din licens til Reebok for brugergenereret indhold” og “Vores ansvar for tab eller skade, du har lidt” vil fortsat finde anvendelse i henhold til disse betingelser for brug, når denne aftales ophør. 

 

 

3.16 Adgang til Platformen  

 

Hverken Reebok eller nogen af deres respektive tilknyttede selskaber, garanterer, at funktionerne på Platformen vil fungere uden afbrydelse eller være fri for fejl eller at fejl vil blive rettet. 

Vi kan midlertidigt indstille, trække tilbage, stoppe eller ændre alle dele eller nogen del af Platformen uden forudgående varsel.  

 3.17 Vores ansvar for tab eller skade, du har lidt 

 

Vi er ansvarlige overfor dig for forudsigelige tab og skader, der er forårsaget af os. Hvis vi ikke overholder disse betingelser, er vi ansvarlige for tab eller skade, du har lidt, som er en følge af et forudsigeligt resultat af vores brud af disse betingelser eller vores manglende rimelige omhu og evne, men vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, som ikke er forudsigeligt. Tab eller skade er forudsigelige, enten hvis det er indlysende, at det vil ske eller hvis både vi og du vidste, at det kunne ske på det tidspunkt, du accepterede disse betingelser. 

Vi udelukker eller begrænser ikke på nogen måde vores ansvar over for dig i tilfælde, hvor det ville være ulovligt at gøre det. Dette omfatter ansvar for dødsfald eller personskade, som skyldes vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores ansattes, agenters eller underleverandørers side eller for svig eller svigagtig vildledning. 

Hvis defekt digitalt indhold, vi har leveret, skader en enhed eller digitalt materiale, du ejer, vil vi enten reparere skaden eller betale dig skadeserstatning. Men vi kan ikke holdes ansvarlig for skade, du kunne have undgået ved at følge vores råd om at installere en gratis opdatering eller for skade, der er forårsaget, fordi du ikke har fulgt installationsvejledningen korrekt eller fordi din enhed ikke opfylder de minimum systemkrav, vi har anbefalet. 

Platformen er beregnet til husholdningsbrug og privat brug. Hvis du bruger Platformen til kommercielle og forretningsmæssige formål eller videresalg, har vi ikke noget erstatningsansvar over for dig for eventuelle tab af fortjeneste, tab af forretning, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder. 

 

3.18 Selv hvis vi udsætter at gennemtvinge denne aftale, kan vi stadig gøre det senere 

 

Selv hvis vi udsætter at gennemtvinge denne aftale, kan vi stadig gøre det senere. Hvis vi ikke med det samme insisterer på, at du foretager dig noget, du skal gøre i henhold til disse betingelser, eller hvis vi tøver med at tage juridiske skridt mod dig med hensyn til dit aftalebrud, betyder dette ikke, at du ikke behøver at gøre disse ting, og det vil ikke forhindre os i at tage juridiske skridt mod dig på et senere tidspunkt. 

4. KØBSBETINGELSER FOR DIGITALT INDHOLD

4.1 Hvornår gælder disse købsbetingelser?

Disse købsbetingelser gælder for køb via vores platform, i det omfang levering af personlige oplysninger til brug af platformen kvalificerer som betaling i henhold til gældende lovgivning. Du accepterer disse købsbetingelser, når du begynder at bruge platformen, for eksempel ved oprettelse af Reebok kontoen. Det er kun muligt at fravige disse købsbetingelser, hvis det er skriftligt aftalt af os.

Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse betingelser for brug, bedes du ikke søge adgang til eller bruge Platformen.  

4.2 Overensstemmelse; opdateringer

For Reebok er kvalitet i højsædet, og vi har en juridisk forpligtelse til at sikre, at vores platform er i overensstemmelse med kontrakten.

Som en del af denne juridiske forpligtelse vil vi fra tid til anden tilbyde og anmode dig om at installere sikkerheds- og tekniske opdateringer. Det er dit ansvar at installere sådanne opdateringer uden forsinkelse og at opdatere operativsystemet på din slutenhed, hvis dette er nødvendigt for sådanne opdateringer. Vi er ikke ansvarlige for manglende overensstemmelse med platformen som følge af manglen på den relevante opdatering, når du undlader at installere den opdatering, som vi har leveret til dig.

Hvis vores platform ikke er i overensstemmelse med salgskontrakten, har du ret til at få fejlen udbedret. Din ret til at påberåbe dig manglende overensstemmelse udløber to (2) år efter leveringen af platformen. Du er forpligtet til i rimeligt omfang at samarbejde med os for at vurdere, om årsagen til den manglende overensstemmelse ligger i dit digitale miljø. Hvis du ikke yder et sådant samarbejde, vil bevisbyrden for enhver overensstemmelse ligge hos dig.

4.3 Brugerleveret indhold; konsekvenser af opsigelse

Hvis du har uploadet, postet, videresendt, offentliggjort, vist eller på anden måde gjort tilgængeligt via platformens brugerleverede indhold, gælder følgende i tilfælde af opsigelse af købsaftalen:

 • rettighederne givet i henhold til afsnit 3.11 i forhold til det brugerleverede indhold, som ikke er personlige oplysninger, udløber. Dette gælder dog ikke, hvis sådant brugerleveret indhold:

  • ikke har nogen brug uden for platformens kontekst,
  • udelukkende er relateret til din brug af platformen,
  • er blevet aggregeret af os med andre data og kan ikke adskilles eller kan kun adskilles med en uforholdsmæssig indsats, eller
  • blev genereret af dig sammen med andre kunder, forudsat at andre kunder stadig kan bruge det brugerleverede indhold.

For brugerleveret indhold, der indeholder personlige oplysninger, har bestemmelserne i platformens fortrolighedserklæring forrang.

 • vi skal på din anmodning give dig det brugerleverede indhold, som ikke er personlige oplysninger, gratis inden for en rimelig periode og i et almindeligt og maskinlæsbart format, efter at opsigelsen træder i kraft. Dette gælder ikke, hvis sådant brugerleveret indhold:
  • ikke har nogen brug uden for platformens kontekst,
  • udelukkende er relateret til din brug af platformen,
  • er blevet aggregeret af os med andre data og kan ikke adskilles eller kan kun adskilles med en uforholdsmæssig indsats.

For brugerleveret indhold, der indeholder personlige oplysninger, har bestemmelserne i platformens fortrolighedserklæring forrang.

5. DIVERSE


5.1 Sådan kontakter du os

Hvis du har spørgsmål om eller kommenterer til Platformen eller Reebok’s Vilkår og betingelser, eller hvis du, hvad der forhåbentligt ikke er tilfældet, ønsker at klage, må du endelig ikke tøve med at kontakte vores kundeservice via de muligheder, der er tilgængelige i Hjælp-sektionen på Platformen.

Du kan også skrive til os til følgende adresse:

Customer Service
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holland
4.2 Prioriteter

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Reebok’s Vilkår og betingelser og ethvert indhold i andre dele på Platformen eller i links, har Reebok's Vilkår og betingelser i dette dokument forrang.

5.3 Ændringer til Reebok Vilkår og betingelser

Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre disse Vilkår og betingelser.

Anvendelsen af denne Platform såvel som enhver købsaftale, der er indgået mellem dig og os, vil være underlagt den version af Reebok's Vilkår og betingelser, der var gældende på det tidspunkt, du afgav ordren via denne Platform, eller på den dag, hvor du gennemså denne platform (hvis relevant).

Tjek venligst med jævne mellemrum, om Reebok's Vilkår og betingelser er ændret.

5.4 Databeskyttelse

Reebok respekterer fuldt ud privatlivets fred for enhver person, der tilgår og anvender Platformen. Dine personlige oplysninger vil blive indsamlet og brugt til at opfylde nødvendige kontraktforpligtelser beskrevet her. Der findes detaljerede oplysninger om, hvordan vi anvender cookies, den type informationer, vi indsamler, hvordan og til hvilket formål vi anvender dine oplysninger, og under hvilke omstændigheder vi videregiver disse oplysninger til tredjeparter i vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

5.5 Udskillelse

Enhver bestemmelse i Reebok's Vilkår og betingelser skal opfattes separat og uafhængigt af andre bestemmelser. Hvis en bestemmelse anses for at være ikke-gældende, ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for udskilt fra de øvrige bestemmelser, uden at dette har indflydelse på muligheden for håndhævelse af de øvrige bestemmelser i Reebok's Vilkår og betingelser.

5.6 Underentreprise og tildeling

Reebok forbeholder sig ret til at indgå underentrepriser, overføre, tildele eller indgå nye aftaler i forhold til samtlige eller enhver af vores rettigheder og forpligtelser i henhold til Reebok's Vilkår og betingelser, forudsat at dine rettigheder i henhold til Reebok's Vilkår og betingelser ikke påvirkes. Du må ikke indgå aftale om underentreprise, tildele eller på anden måde overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Reebok’s Vilkår og betingelser uden skriftligt samtykke fra os.

5.7 Hændelser uden for rimelig kontrol

Reebok kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende opfyldelse af eller overensstemmelse med forpligtelser i henhold til Reebok's Vilkår og betingelser, når forsinkelsen eller manglen skyldes nogen årsag, der ligger uden for Reebok's rimelige kontrol.

5.8 Lovvalg og værneting

Vilkår og betingelser for Reebok er underlagt hollandsk lov. Hollandsk lov finder anvendelse på købsaftalen med undtagelse af FN’s konvention om internationale løsørekøb (CISG). Dette berører ikke de gældende ufravigelige rettigheder i henhold til lovgivningen i bopælslandet.

Du kan indbringe enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse Vilkår og betingelser, for – efter dit valg – enten den kompetente ret i Amsterdam, Holland, eller til den kompetente domstol i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvis bopælslandet er en EU-medlemsstat, hvilke domstole – med udelukkelse af enhver anden domstol – er kompetente til at afgøre enhver af en sådan tvist. Reebok skal indbringe enhver tvist, der måtte opstå i henhold til disse Vilkår og betingelser for den kompetente domstol i det land, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, hvis det er i en EU-medlemsstat eller den kompetente domstol i Amsterdam, Holland.

5.9 Informationer om batterier

Nogle af de produkter, der sælges af Reebok, indeholder batterier.

Batterier og genopladelige batterier, der indeholder farlige stoffer, er tydeligt mærket med symbolet med en overstreget skraldespand. De kemiske betegnelser på de tilsvarende farlige stoffer kan være anført under symbolet med den overstregede skraldespand. Der kan fx være tale om (Pb) bly, (Cd) cadmium og (Hg) kviksølv.

Gamle batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Disse batterier kan gratis indleveres på genbrugsstationen eller i en forretning. Du kan også returnere købte batterier og genopladelige batterier (uden enhederne) personligt til os efter brug. Venligst undlad at sende batterier med posten.

Version december 2021

BILAG 1 til disse Vilkår og betingelser

Eksempel på fortrydelsesformular

Til

adidas Danmark A/S
c/o Reebok Customer Service,
Returns department,
Hoogoorddreef 9A, 1101 BA Amsterdam, Holland

Jeg/vi* meddeler herved, at jeg/vi* ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores* købsaftale om følgende varer*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bestilt den*/modtaget den*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Forbrugerens navn*/forbrugernes navne* og ordrenummer:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Forbrugerens*/forbrugernes* adresse:

______________________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

Dato og forbrugerens*/forbrugernes* underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Det ikke-relevante overstreges.